EU-valet 2024

2023-10-25

Tyskland och Frankrike får mest EU-stöd

Tyskland 53 % och Frankrike 24% av EUs 672 miljarder euro!

Innehåll:. Källor |

Tyskland och Frankrike är de överlägset största användarna av statliga subventioner som tillåts enligt den så kallade Temporary Crisis and Transition Framework, där Tyskland ensamt spenderar 53 procent av EU:s totala 672 miljarder euro utgifter och Frankrike använder 24 procent.

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler för statligt stöd på 6,5 miljarder euro för att delvis kompensera energiintensiva företag för att ta itu med risken för koldioxidläckage från högre bränslepriser till följd av det tyska systemet för handel med utsläppsrätter för bränsle ("Tyskt bränsle ETS" ).

Det tyska regerande koalitionspartiet FDP avvisar EU:s förslag om avtal om bidrag för att stödja förnybar energi.

I en vädjan till koalitionspartnerna och EU-kommissionen efterlyste Tysklands ekonomiminister Robert Habeck (De gröna) fler subventioner för att säkra industriproduktion och jobb.

Källor

Publ 2023-10-25

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se