EU-valet 2024

2024-02-03

EU tar makten över AI

Med EUs långtgående styrning av hur AI får användas kommer utvecklingen ske utanför EU. Företagen i EU kommer att halka efter. Många av dem kommer att flytta till USA.
Innehåll: EU detaljstyr | EU ska styra utvecklingen | Kritiken växer |

EU detaljstyr

Publ 2024-02-03

Medlemsländernas ambassadörer har enats om hur AI ska regleras. Lagen kommer förbjuda viss användning av AI-teknik, införa strikta gränser för användningsfall som anses vara högrisk, och kräva att de mest avancerade mjukvaru­modellerna uppfyller krav på transparens och stresstester.

EU blir först ut med att fastställa bindande regler för snabbrörlig AI-teknik. Andra länder och organisationer - från OECD till G7 - funderar över hur man reglerar AI men har stannat vid frivilliga riktlinjer eller uppförandekoder.

För att reglerna ska bli lag måste de godkännas av EU-parlamentet som väntas rösta om saken i mars eller april.

Flera EU-länder är dock fortsatt tveksamma, bl.a. Tyskland, Frankrike, Italien och Österrike. Parlamentet är också tveksamt vad gäller regler om ansiktsigenkänning.

EU-kommissionen reagerar på detta med att skapa ett AI-kontor som ska se till att AI-lagen godkänns och arbetar med lagens tillämpning. Dessutom skapas en expertgruppen som ska att hjälpa kommissionen att undvika överlappningar mellan AI-lagen och andra EU-förordningar, inklusive förordningen om medicintekniska produkter, förordningen om in vitro-diagnostik och maskinförordningen.

Uttalandet ger också AI-kontoret i uppdrag att tillhandahålla "detaljerad vägledning" för utvecklare av avancerade "allmänna" AI-modeller om att avslöja en sammanfattning av upphovsrättsskyddat material som används för att träna programvaran. Det bekräftar också kommissionens åtagande att främja innovation inom AI-sektorn och "säkerställa en flexibel och framtidssäker rättslig ram" när vissa aspekter av texten som påverkar avancerad AI uppdateras.

EU ska styra utvecklingen

Publ 2024-01-26

Under våren kan EU anta en lag om kontroll av AI-system med marknadsövervakning- och kontroll genom offentliga organ på såväl nationell nivå som på EU-nivå.

Syftet med förslaget är

1. att AI-system som används inom EU är säkra och utvecklas och används i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, och unionsvärden.

2. att EU ska styra investeringar och innovation inom AI,

3. att öka en "effektiv tillämpning av befintliga lagar" som är tillämpliga på AI.

4. styra utvecklingen inom EU av lagliga, säkra och pålitliga AI-system och förhindra fragmentering dvs att motverka att medlemsländerna har en egen AI-politik.

Detta betyder att EU ska ha total kontroll över utveckling av AI-system och din och min användning av AI. Hindret mot fragmentering betyder att medlemsländerna inte får ha egna regler för AI.

Regeringen beslöt 2020 att vara positiv till kommissionens arbete att skapa enhetlig regleringen för AI inom EU. Den stödjer inriktningen att ta fram regler som tydliggör vilka användningar som ska vara förbjudna och möjliggör tillsyn och efterlevnad.

Vad betyder detta? Ska AI endast få ge IPCC-godkända svar? Måste AI stödja EUs utveckling?

Kritiken växer

Publ 2024-01-26

Både Frankrike och Tyskland "gör missnöjda ljud" om lagens slutliga text. Frankrikes ekonomiminister Bruno Le Maires vill att texten ska justeras - trots att det finns väldigt lite tid eller aptit för att se den igen.

Inte heller Italien stöder AI-lagen. Om ett fjärde land går med i det skeptiska lägret, skulle det sänka lagen eller åtminstone tvinga fram en långvarig ombearbetning. [1]

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se