EU-valet 2024

Användarvillkor och integritet

Ändrade 2023-05-18

EU-VALET-1014 har som syfte att stimulera intresset inför valet, underlätta bedömning av hur Sveriges representater agerat samt ge tips om aktuella beslut inom EU.

Ansvarig och administratör

Ansvarig för webben Hans Iwan Bratt, Hästhagsvägen 2, Danderyd. hibratt@gmail.com.

Besöksuppgifter

Uppgifter om besök består av

Uppgifterna är endast tillgängliga för den ansvarige. De raderas efter 12 månader.

Bearbetning

Uppgifterna behandlas lagras och bearbetas av datorer hos Nunames som nyttjar datacenter som ägs av HostDime med serverhallar Orlando, Florida – U.S.A., Rotterdam, Nederländerna & Maidstone, Kent – UK. Se närmare upplysning här.

Ändring av villkor

Villkoren ändras vid behov. Datum för senaste ändring framgår av menyn.

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se