EU-valet 2024

2024-01-16

Utrikesutskottets om nytt EU-fördrag

Innehåll: Utrikesutskottets utlåtande 2023/24:UU5 | Källor |

Utrikesutskottets utlåtande 2023/24:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2024

Publ 2024-01-16

Några viktigare citet i utlåtandet om nytt EU-fördrag.

"När det gäller EU:s egna förberedelser för en utvidgning ser utskottet inte något behov av reformer som kräver ändringar av EU:s fördrag. Utskottet förutsätter att den svenska budgetrestriktiva linjen ligger fast i diskussionen om utvidgningens budgetkonsekvenser och att nästa fleråriga budgetram ska innebära ytterligare moderniseringar av EU-budgeten. Utskottet understryker även att konkurrenskraft och tillväxt är en förutsättning för en lyckad utvidgning, och att det därför är välkommet att kommissionen ger arbetet med regelförenkling en framträdande plats i arbetsprogrammet."

I utlåtandet finns tre reservationer (SD, V, MP).[1]

"Vid allmänna rådets möte den 15 november 2023 hölls även en diskussion om vilka anpassningar av EU:s institutioner, budget och politikområden som behövs för att möjliggöra en utvidgning. I den kommenterade dagordningen för rådsmötet anger regeringen att de institutionella anpassningar som kan behöva göras är möjliga utan fördragsändringar och att regeringen är öppen för att gå över till kvalificerad majoritet inom vissa delar av utrikespolitiken.

Regeringen avser även att bidra aktivt till en diskussion om att fokusera lagstiftningsarbetet till områden där det finns ett tydligt mervärde av gemensam reglering. Vidare anser regeringen att kommissionen även fortsättningsvis bör bestå av en ledamot per land för att säkerställa kommissionens legitimitet och mindre länders insyn och inflytande. Regeringen ser framför sig att utvidgningen kommer att kräva reformer av jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken, och att det blir en fråga i förhandlingen om nästa fleråriga budgetram. " [2]

Källor

Publ 2024-01-16

Mer att läsa


EU-fördrag
- Europas förenta stater på väg (2024-01-13)
- Partierna om nytt EU-fördrag (2024-01-13)

Fördrag
- EU-fördragen (2024-02-01)
- Fördragsändringar (2024-02-01)
- Hur röstade partigrupperna om nytt EU-fördrag (2024-01-18)
- Utbildning (2024-02-01)

Etiketter:
EU-fördrag, Fördrag,

Fotnoter

1) Utlåtandet, sida 1
2) Utlåtandet, sida 20
EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se