EU-valet 2024

2024-01-24

Kritiska och strategiska råmaterial

Innehåll:

I november 2023 nådde EU en preliminär överenskommelse om en europeisk akt om råvaror av avgörande betydelse, eftersom efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller förväntas öka exponentiellt under de kommande åren.

Kritiska råvaror är råvaror av stor ekonomisk betydelse för EU, med en hög risk för leveransavbrott på grund av att källorna är koncentrerade och att det finns få bra och prismässigt överkomliga ersättningsprodukter.

Syftet med rättsakten är att
- öka och diversifiera tillgången på kritiska råvaror i EU
- stärka cirkulariteten, inbegripet återvinning
- stödja forskning och innovation om resurseffektivitet och utveckling av ersättningsprodukter

De nya reglerna kommer också att stärka Europas strategiska oberoende.

Kritiska råvaror är oumbärliga för EU:s ekonomi och en stor uppsättning nödvändig teknik för strategiska sektorer som förnybar energi, digital, rymd och försvar. Critical Raw Materials Act (CRM Act) kommer att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av kritiska råvaror, vilket gör det möjligt för Europa att uppfylla sina klimatmål och digitala mål för 2030.

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se