EU-valet 2024

2024-02-04

Könsneutralt språk i EU

EU ska använda ett könsneutralt språk. I Ukraina ska EUs representanter ersätta "ingenmansland" med exempelvis "territorium som ingen gör anspråk på”.
Innehåll:

EU uppmanar unionens politiker att sluta använda sig av "könsbestämt språk". Ordet "ingenmansland" bör ersättas med "territorium som ingen gör anspråk på" eller liknande.

I ett 61 sidor långt dokument ges riktlinjer för ett inkluderande språk. Där anges lämpliga känsneutrala nyckeltermer, men även när EU anser att känsord i vissa fall kan användas.

EU har tagit fram en verktygslåda med tre typer av språk som faller på en "inklusivitetsskala". EU rekommenderar att man (dvs både kvinnor, män, binär och andra) strävar efter den mest inkluderande formen kallad "könskänsligt" språk. I vissa sammanhang kan det också vara ok att använda ett könsneutralt språk.

Mer att läsa


Etiketter:
Könsord,

Fotnoter

Källor:.

- Gender-sensitive communication Utg: EU 2024-02-04
- Inget ”ingenmansland” i EU – vill ha könsneutralt språk Utg: Europaportalen 2024-01-29
- Terms you need to know Utg: EU
- Toolkit on Gender-sensitive communication Utg: EU
EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se