EU-valet 2024

2024-02-06

KD byter EU-kandidat

Innehåll:

Sara Skyttedal har gjort en utmärkt insats i EU-parlamentet. Det är tråkigt att hon lämnar uppdraget när parlamentet avgår.

Hon ersätts av Alice Teodorescu Måwe, välkänd hos alla politiskt intresserade. Några citat av ATW efter att hon accpeterat KDs erbjudande:

-Jag delar den samhällsanalys partiet gjort i de stora politiska sakfrågorna. Som samhället har utvecklats kan det inte bara förklaras i rent ekonomiska termer, utan även värderingars roll i samhällsbygget måste förstås. Det gör Kristdemokraterna på ett sätt som gör att jag känner mig hemma ideologiskt.

- EU som fredsprojekt är viktigare än någonsin. Samtidigt finns de existentiella frågor om vad unionen ska och inte ska vara för någonting. Migrationen, klimatutmaningen och säkerhetshotet är tre exempel på att EU-politiken befinner sig i ett väldigt formativt läge,

Elisabeth Marmorstein, SVT skriver: Någon kursändring i EU-politiken är inte att vänta. Precis som senast kommer KD att positionera sig mellan M och SD när det gäller hur EU-samarbetet ska utvecklas. När SD flaggar för att Sverige behöver hålla dörren öppen för en "swexit" svarar KD "make EU lagom igen".

KD tar slutgiltigt beslut om kandidaturen tas av partifullmäktige den 16 februari.

Alice Teodorescu Måwe verkar inte ha skrivit något om EU. Däremot har hon skrivit för Timbro. Hennes senaste text är "Framtidstro byggs av förmågan att lösa samhällsproblem". som säkert ger en god uppfattning om hennes politiska värderingar.

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se