EU-valet 2024

2024-03-21

EU-nämnden

Det är regeringen som företräder Sverige inom EU. Men regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig i olika EU-frågor. Därför samråder regeringen med riksdagens EU-nämnd inför möten i EU:s ministerråd och Europeiska rådet.
Innehåll: EU-nämnden | Ledamöter från alla partier | Samråd inför beslut i ministerrådet | Ministrarna träffar EU-nämnden | Statsministern samråder inför Europeiska rådet | Källor |

EU-nämnden

Publ 2024-03-21

Vilken linje ska regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern inför möte i Europeiska rådet och övriga ministrar inför möten och beslut i ministerrådet. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel energi, handel, jordbrukspolitik och utrikespolitik.

Ledamöter från alla partier

Publ 2024-03-21

EU-nämnden är sammansatt som utskotten, med 17 ledamöter från alla riksdagspartierna. Efter ett riksdagsval bestämmer riksdagen, efter förslag från partierna, vilka ledamöter som ska sitta i EU-nämnden. Sedan valet 2018 består nämnden av fem socialdemokrater, fyra moderater, tre sverigedemokrater, en centerpartist, en vänsterpartist, en kristdemokrat, en liberal och en miljöpartist.

EU-nämnden ska ha minst lika många ersättare, så kallade suppleanter, som den har ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter brukar dock vara högre än så. Suppleantens uppgift är att vid behov träda in i ordinarie ledamots ställe.

EU-nämnden förbereder inte förslag till riksdagsbeslut på samma sätt som utskotten gör. Nämnden är till för samråd och information.

Samråd inför beslut i ministerrådet

Publ 2024-03-21

Regeringen samråder med EU-nämnden inför varje möte i Europeiska unionens råd, kallat ministerrådet. Ministerrådet består av en minister från varje EU-lands regering. Rådet fattar beslut om EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet.

Regeringen samråder med EU-nämnden om hur Sverige ska ställa sig i frågor som ministerrådet ska besluta om. Det gäller inte bara när slutgiltiga beslut tas. Under förhandlingarnas gång tar regeringen fortlöpande ställning i rådet i olika frågor och alla ställningstaganden ska först tas upp med EU-nämnden.

Till skillnad från utskotten har EU-nämnden överblick över alla frågor som EU är på gång att besluta om.

Samråden i EU-nämnden äger oftast rum på fredagar och gäller möten i ministerrådet den kommande veckan. Ibland måste beslut fattas snabbt och då kan regeringen samråda skriftligt med EU-nämnden. Även när det gäller så kallade A-punkter, det vill säga punkter som är färdigförhandlade och inte leder till någon någon diskussion i rådet, sker regeringens samråd med EU-nämnden skriftligt.

Under svåra förhandlingar händer det att regeringen måste få ett nytt mandat från riksdagen. Då kan regeringen behöva samråda med EU-nämnden under pågående möte i rådet. Dessa samråd sker på telefon.

Ministrarna träffar EU-nämnden

Publ 2024-03-21

Vilken minister som deltar vid ett möte i ministerrådet beror på vilka frågor som ska tas upp. Om beslut ska fattas om till exempel energifrågor är det energiministrarna som träffas. Då besöker energiministern EU-nämnden fredagen före ministerrådsmötet.

I EU-nämnden presenterar ministern hur regeringen anser att Sverige ska förhålla sig i varje fråga som ska beslutas. Efter samrådet i nämnden har regeringen fått mandat från riksdagen som regeringen väntas följa i förhandlingarna i ministerrådet.

Statsministern samråder inför Europeiska rådet

Publ 2024-03-21

Statsministern kommer till EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet. Det är möten som samlar EU-ländernas stats- och regeringschefer. Europeiska rådet drar upp EU:s övergripande riktlinjer och prioriteringar på lite längre sikt. Inför mötet får statsministern mandat i EU-nämnden i frågor som ska tas upp vid mötet.

Källor

Publ 2024-03-21

Mer att läsa


EU-nämnden
- Europeiska rådet (2024-01-04)
- Kommenterade dagordningar i EU-nämnden (2024-03-21)
- Sverige i EU (2024-03-21)

Etiketter:
EU-nämnden, Regeringen, Riksdagen,

Fotnoter

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se