EU-valet 2024

2024-05-21

OpenAI: Begränsningar för EU-medborgare

OpenAIs anpassningar till EUs krav kommer leda till en enorm förvirring. Alla som läser webbar utanför EU kommer se användarråd som inte stämmer. Och får läsa om innehåll som vi inte får läsa. Så är det delvis redan idag, men med EUs lag till mycket värre.
Innehåll: Säkerhetssystem | Global uppvärmning och klimatförändringar | Copyright-skyddad information | Anpassning efter lokala regler och normer | Etisk och ansvarsfull AI | Källor |

- Kommer OpenAI införa begräsningar i sina produkter eller tjänster vid användning inom EU för att skydda OpenAI och för att skydda OpenAI europeiska användare?

Ja, det är sannolikt att OpenAI kommer att anpassa den information som deras modeller som ChatGPT genererar och ger till användare för att följa olika myndigheters krav på innehållet. Här är några områden där anpassningar kan ske:

Säkerhetssystem

Publ 2024-05-21

För att undvika att sprida information som kan utnyttjas för att kringgå säkerhetssystem, kan OpenAI implementera filter och kontroller som hindrar ChatGPT från att ge detaljerade instruktioner om hur man hackar system eller kringgår säkerhetsåtgärder.

Modellen kan också tränas eller justeras för att känna igen och blockera förfrågningar som försöker få fram känslig säkerhetsrelaterad information.

Global uppvärmning och klimatförändringar

Publ 2024-05-21

För att följa krav på vetenskaplig korrekthet och ansvarsfull informationsspridning kan OpenAI säkerställa att ChatGPT ger korrekt och vetenskapligt baserad information om klimatförändringar.

Detta kan inkludera att undvika spridning av felaktigheter eller desinformation om klimatförändringar och istället främja vetenskapligt grundad kunskap.

Copyright-skyddad information

Publ 2024-05-21

OpenAI kan implementera mekanismer för att upptäcka och förhindra spridning av upphovsrättsskyddat material. Detta kan inkludera att undvika att generera text som är direkt kopierad från skyddade verk.

Dessutom kan det finnas system på plats för att identifiera och blockera potentiella upphovsrättsintrång, vilket skulle uppfylla juridiska krav och skydda intellektuell egendom.

Anpassning efter lokala regler och normer

Publ 2024-05-21

OpenAI kan anpassa svar från ChatGPT baserat på specifika regler och normer som gäller i olika länder eller regioner. Detta kan innefatta allt från datasäkerhetslagar till kulturella och etiska standarder.

Specifika regulatoriska krav från EU:s AI Act och andra nationella lagar kan kräva att viss information blockeras eller presenteras på ett specifikt sätt.

Etisk och ansvarsfull AI

Publ 2024-05-21

OpenAI kan fortsätta att utveckla och implementera etiska riktlinjer och praxis för att säkerställa att ChatGPT används på ett sätt som är säkert, rättvist och i enlighet med mänskliga rättigheter.

Detta kan innebära att införa begränsningar för att förhindra hatretorik, diskriminering och andra former av skadlig information.

Genom att anpassa sina tjänster på dessa sätt kan OpenAI inte bara följa lagar och regler, utan också bidra till en säker och ansvarsfull användning av AI-teknologi. Detta skulle inte bara skydda användare utan också stärka förtroendet för AI-system i samhället.

Källor

Publ 2024-05-21

  • ChatGPT (2024-05-21)

Mer att läsa


AI-lagen
- OpenAI: EU styr användningen (2024-05-21)

ChatGPT
- OpenAI: EU styr användningen (2024-05-21)

OpenAI
- OpenAI: EU styr användningen (2024-05-21)

Etiketter:
AI-lagen, ChatGPT, OpenAI,

Fotnoter

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se