EU-valet 2024

2024-06-03

Kritiken växer mot van der Leyen

Tecken på korruption i EU-kommissionen. Kritik från revisorerna. Krav på att van der Leyen och hela kommissionen ska avsättas. Nu avgår den i alla fall, men affären kan stoppa vad der Leyens presidentkampanj.
Innehåll: "Pfizergate"-skandalen | Källor |

Ursula von der Leyen, president för Europeiska kommissionen är en av de huvudansvariga för den ökade maktkoncentrationen till EU.

Kritiken mot henne växer bl.a. för hennes hantering av Covid-19. EUs vaccinstrategi var för långsam och ineffektiv, vilket ledde till förseningar i vaccinleveranser och vaccinationsprogram.

Hon var avgörande vid beslutet att upphandla vaccin för miljarder från Pfizer. Det har visat sig att hennes privata kontakter med Pfizer ledning inte redovisats.Europeiska revisionsrätten, EU oberoende externa revisor, påbörjade en granskning av hur vaccinkontrakten hanterades. De påpekade att viktig information saknades och att det var svårt att få en fullständig bild av förhandlingarna.

Affären har lett till krav på ökad öppenhet på inom EU högsta ledning och skärpta regler för framtida förhandlingar och kontrakt.

"Pfizergate"-skandalen

Publ 2024-06-03

Ursula von der Leyen skrev på egen hand under på en affär på 35 miljarder euro för köp av 1,8 miljarder doser av BioNTech/Pfizer-vaccinet. Enligt en analys var priset per dos hon gick med på 15 gånger högre än produktionskostnaden - vilket innebär att EU betalade för mycket för vaccinerna med tiotals miljarder euro. von der Leyen hade själv förhandlat fram affären via en rad textmeddelanden och samtal med Pfizers vd Albert Bourla.

Sedan dess har "Pfizergate" svällt in i en av de största skandalerna i EU:s historia. Efter von der Leyen och kommissionens vägran att överlämna textmeddelandena - inte bara till journalister, utan till och med till EU:s ombudsman och EU:s revisionsrätt - Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), ett oberoende EU-organ med ansvar för att utreda och lagföra ekonomiska brott, tillkännagav i slutet av 2022 att man hade inlett en utredning om pandemiupphandlingsprocessen. Den bekräftade att den hade fått "ett exceptionellt stort antal rapporter och klagomål" som bad att "undersöka köpet av Covid-19-vacciner i Europeiska unionen". [1]

Källor

Publ 2024-06-03

Mer att läsa


Etiketter:
EU.kommissionen, van der Leyen,

Fotnoter

1) Von der Leyen could still be toppled Pfizergate has revealed the EU
EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se