EU-valet 2024

2024-06-03

EU-parlamentet

Innehåll: Huvudfunktioner | Beslutsrätt | Omröstning | VoteWatch Europe | Källor |

title Tomt EU-parlament från valet till slutet av året

EU-parlamentet, eller Europaparlamentet, är en av Europeiska unionens (EU) huvudsakliga institutioner och representerar EU:s medborgare. Det har flera viktiga funktioner och befogenheter, inklusive lagstiftande, budgetmässiga och övervakande uppgifter.

Huvudfunktioner

Publ 2024-06-03

1. Lagstiftning: Europaparlamentet delar lagstiftande makt med Europeiska unionens råd. Det innebär att parlamentet kan föreslå, granska, ändra och anta EU-lagar tillsammans med rådet. De flesta EU-lagar antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet, där parlamentet och rådet måste vara överens.

2. Budget: Parlamentet delar också budgetmyndighet med rådet. Det innebär att de har makt över EU:s budget, inklusive att anta eller avvisa budgeten och kontrollera hur pengarna spenderas.

3. Övervakning och kontroll: Europaparlamentet övervakar EU:s institutioner, särskilt Europeiska kommissionen, för att säkerställa att de agerar i medborgarnas intresse. Parlamentet kan ställa frågor, genomföra utredningar och har även makten att avsätta kommissionen genom en misstroendeomröstning.

4. Godkännande av internationella avtal: Parlamentet måste ge sitt godkännande till många internationella avtal som EU ingår med tredjeländer eller andra internationella organisationer.

5. Utnämning av kommissionens ordförande och kommissionärer: Parlamentet spelar en roll i utnämningen av kommissionens ordförande och godkänner hela kommissionen.

Beslutsrätt

Publ 2024-06-03

1. Lagstiftningsakter: Dessa inkluderar förordningar, direktiv och beslut som har en direkt inverkan på medlemsstaterna och EU:s medborgare. Förordningar är bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsstater, medan direktiv sätter upp mål som alla medlemsstater måste uppnå men lämnar det åt dem att bestämma hur. Beslut är bindande för dem de är riktade till.

2. Icke-lagstiftningsakter: Dessa omfattar resolutioner, rekommendationer och yttranden. Även om de inte är rättsligt bindande, uttrycker de parlamentets åsikter och kan påverka politiken och lagstiftningen i framtiden.

3. Budgetbeslut: Godkännande och ändringar av EU:s årliga budget samt fleråriga finansiella ramverk.

4. Internationella avtal: Godkännande av handelsavtal och andra internationella avtal mellan EU och andra länder eller organisationer.

Genom dessa funktioner och beslut spelar Europaparlamentet en central roll i EU:s politiska och lagstiftande process, och bidrar till att forma politiken som påverkar över 400 miljoner medborgare i EU:s medlemsländer.

Omröstning

Publ 2024-06-03

För att se hur en ledamot av Europaparlamentet har röstat i ett visst ärende kan du följa dessa steg:

1. Besök Europaparlamentets webbplats

Gå till Europaparlamentets officiella webbplats: Europarl.europa.eu

2. Navigera till "Plenary" eller "Plenum"

På webbplatsens startsida, leta efter sektionen som rör plenarsammanträden. Det kan vara märkt som "Plenary" eller "Plenum". Klicka på denna sektion.

3. Sök efter specifika omröstningar

Inom plenarområdet, leta efter en sektion för omröstningar, ofta kallad "Results of votes" eller "Vote results". Här kan du hitta en lista över omröstningar som har ägt rum under olika plenarsessioner.

4. Använd sökfunktionen

Du kan använda webbplatsens sökfunktion för att hitta den specifika omröstning du är intresserad av. Du kan söka med hjälp av nyckelord, datum eller ämne för att hitta rätt omröstning.

5. Granska omröstningsresultaten

När du har hittat den specifika omröstningen, klicka på den för att se detaljerade resultat. Här kan du se hur varje ledamot röstade, inklusive om de röstade ja, nej, eller avstod från att rösta.

6. Använd "MEPs" (Members of the European Parliament) sektionen

Om du vill se hur en specifik ledamot har röstat i olika omröstningar kan du gå till sektionen för ledamöter ("MEPs"). Sök upp den ledamot du är intresserad av och klicka på deras profil. På deras profilsida kan du ofta hitta information om deras omröstningsbeteende och vilka ärenden de har deltagit i.

VoteWatch Europe

Publ 2024-06-03

Du kan också använda tredjepartsresurser som VoteWatch Europe, en oberoende organisation som analyserar och publicerar data om hur ledamöter i Europaparlamentet röstar. På deras webbplats kan du söka efter specifika omröstningar och se detaljerade omröstningsresultat.

Källor

Publ 2024-06-03

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se