EU-valet 2024

2024-06-04

Tyska liberaler vill minska det gröna

FDP, det tyska liberala partiet, vill ta bort gröna lagar. Partiet säger att det endast kan stödja kandidater till ledande poster i EU att dess krav tillgodoses. FDP ingår i den tyska regeringen och i parlamentsgruppen Renew där även Liberalerna och Centerpartiet ingår
Innehåll: Avveckla nya gröna regler | Godkänn fossildrivna bilar | Källor |

title FDP

Tysklands fria demokrater (FDP) säger att deras stöd för EU:s nästa högsta verkställande direktör kräver att EU:s klimatlagar försvagas.

Det krav har liberalerna skickat till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det framgår av den lista med krav på de "nödvändiga policyförändringar" som partiet vill se efter valet.

Fridemokraterna (FDP), ingår i gruppen Renew Europe i EU-parlamentet tillsammans med svenska Liberalerna och Centerpartiet.

FDP är en del av Tysklands trepartistyrande koalition, och dess veto kan tvinga Berlin att avstå i ett beslut från Europeiska rådet bland EU:s ledare om vilka kandidater som ska stödja höga kommissionsposter. Dess fem parlamentsledamöter skulle också kunna rösta emot von der Leyen i julis bekräftelseomröstning.

Avveckla nya gröna regler

Publ 2024-06-04

FDP:s högsta prioritet är att nya gröna regler avvecklas. "Den 'Gröna affären' har blivit symbolen för överdriven byråkrati i Europa. Den nya EU-kommissionen måste förvandla 'Green Deal' till en liberal 'Yellow Deal'", står det i dokumentet.

I ett tydligt hot mot von der Leyen lovade partiet att "utöva sitt inflytande" angående "personalbeslut för den nya EU-kommissionen".

Godkänn fossildrivna bilar

Publ 2024-06-04

FDP kräver också att förbudet mot försäljning av nya fossilbränsledrivna bilar 2035 tas bort. Alla utsläppsmål för biltillverkare ska bort. Det behövs för att säkerställa blockets framtida konkurrenskraft.

"EU är den största sammanhängande marknaden i världen ... Ändå har Europeiska unionen under kommissionens ordförande Ursula von der Leyen dramatiskt förlorat konkurrenskraften", skriver FDP.

"Med Green Deal, krav på hållbarhetsrapportering och förbudet mot förbränningsmotorer i synnerhet har von der Leyen och kommissionen skadat den tyska och europeiska ekonomin och förhindrat tillväxt", fortsätter FDP.

Istället borde EU förlita sig mer "på handel med utsläppsrätter som det enda vägledande instrumentet för klimatpolitiken."

Enligt utsläppshandelssystem (ETS) är priset per ton kol för närvarande runt 75 euro, en minskning från det högsta nära 100 euro förra året.

Källor

Publ 2024-06-04

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se