EU-valet 2024

2024-01-24

Opinionen inför EU-valet

I sommar är det val till EU-parlamentet. Maktpartierna i EU kan förlora stort i valet. I Sverige rasar Mp. L, C och KD kan få lämna parlamentet. Samtidigt ökar stödet för SD starkt.
Innehåll: C, L och KD åker ur EU-parlamentet | Partigrupper | EU | Sverige | Källor |

C, L och KD åker ur EU-parlamentet

Publ 2024-01-24

Enligt en prognos kommer Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna misslyckas med att nå valspärren och tvingas lämna EU-parlamentet.

Prognosen kommer från European Council on Foreign Relations[1] som bland annat tittat på sambandet mellan nationella opinionsmätningar och hur partier runt om i Europa har presterat i de senaste två EU-valen. [2]

Partigrupper

Publ 2024-01-24

I parlamentet ansluts ledamöterna till olika partigrupper. De svenska partierna har nära samarbete med olika partigrupper.

EU

Publ 2023-12-27

En jämförelse mellan opinionsläget vid det senaste valet till parlamentet och i dag visar att det blir en hel del förändringar om dagens opinion 2023-12-27 står sig fram till valet.

EPP (M, KD) skulle få 171 platser (-3)
S&D (S) skulle få 142 platser (-4)
RE (L och C) skulle få 83 platser (-24)
ID (-) skulle få 89 platser (+5)
ECR (SD) skulle få 78 platser (+14)
Green (MP) skulle få 44 platser (-21)
NI (ledamöter utan partgrupp) skulle få 43 platser (+16).
LEFT (V) skulle få 30 platser (-17)
Nya partier utan partigrupp skulle få 40 platser (+40)

Det gör att antalet platser ökar med 6 st, men skillnaden beror på att partier växlar partigrupper under mandatperioden.

Några partigrupper är federalister och vill öka EUs makt över medlemsländxerna. Till kategoriet hör EPP (-3), S&D (-4), RE (-24), Green (-21) och LEFT (-17). Dessa partigrupper förlorar 69 platser och får totalt 470 platser.

Partigrupperna som vill decentralisera EU: ID (+5), ECR (+14), NI (+16), Nya partier (+40), ökar med 75 platser. Det är givetvis osäkert hur de nya partierna kommer att agera. 250 platser

Federlisterna behåller ett stort övertag, men motgångarna för RE, Green och LEFT kommer gissningsvis få dem att inse att kritiken växer mot centralisering av makten.

Sverige

Publ 2023-12-27

Den svenska opinionen är helt annolunda än det senaste valet till EU-parlamentet 2019-05-26. Miljöpartiet rasar. Sverigedemokraterna ökar kraftigt. Liberalerna halveras.

Nedan visas valresultatet 2019 och Politicos undersökning av opinionen 2023-12-27.

Moderaterna: 2019: 14%. Nu: 17%. (+3%)
Liberalerna: 2019: 6%. Nu: 3% (-3%)
Kristdemokraterna: 2019: 3%. Nu: 3% (0%)
Centerpartiet: 2019: 4%. Nu: 4%. (0%)
Sverigedemokraterna: 2019: 15%. Nu: 23% (+8%)
Socialdemokraterna: 2019: 44%. Nu: 37%. (-4%)
Miljöpartiet: 2019: 12%. Nu: 4%. (-8%)
Vänsterpartiet: 2019: 7%. Nu: 7% (0%)

Källor

Publ 2023-12-27

EU-valet 2024
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se